windy dla niepełnosprawnych windy schodowe windy dla osób niepełnosprawnych

Likwidacja barier w domu i w pracy

Wygodne i sprawne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w jej najbliższym otoczeniu, to znaczy w domu i w pracy jest uzależnione od tego, czy zlikwidowane zostały utrudniające jej to bariery. Likwidacja barier w domu wiąże się z dostosowaniem wnętrza i wyposażenia tak, aby umożliwić niepełnosprawnej osobie łatwe, samodzielne poruszanie się i wykonywanie codziennych domowych czynności. Jedną z bardzo istotnych kwestii dotyczących codziennego poruszania się osoby na wózku inwalidzkim są różnego rodzaju windy.

Wprowadzanie ulepszeń dla osoby niepełnosprawnej zaczyna się już od drzwi, poprzez rodzaj i rozmieszczenie mebli, dostosowanie urządzeń sanitarnych do rodzaju niepełnosprawności, umieszczenie wspomagających urządzeń i rozwiązań technicznych. Likwidowaniem barier w pracy ma obowiązek zająć się pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną. Musi on jej zapewnić odpowiednie warunki pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powinna ona otrzymać wygodne i dostosowane do rodzaju niepełnosprawności miejsce wykonywania zadań, dostęp do urządzeń sanitarnych, miejsce do odpoczynku dostosowane do jego potrzeb. Dopiero takie zapewnienie komfortu pracy umożliwi osobie niepełnosprawnej efektywne wykonywanie powierzonych jej zadań.

Koniec z barierami architektonicznymi

Zbyt wysoki krawężnik, brak sygnalizacji dźwiękowej na przejściu dla pieszych, brak barierek, wind i podjazdów to tylko niektóre przeszkody napotykane na co dzień na ulicach przez osoby niepełnosprawne. Wynikające z nich trudności w poruszaniu się po chodnikach, w budynkach i ich otoczeniu mogą skutecznie zniechęcić te z nich, które mimo niepełnosprawności chcą pozostać aktywne społecznie i zawodowo.

Istnieje wiele prostych rozwiązań, które mogą ułatwić zachowanie lub odbudowanie więzi między takimi osobami a społeczeństwem i nie skazywać ich na ostracyzm. Bez wątpienia powinny być one systematycznie wprowadzane do krajobrazu zarówno dużych miast, jak i małych miejscowości jako likwidacja barier architektonicznych.

Do rozwiązań ułatwiających osobom niepełnosprawnym poruszanie się poza domem należą na przykład: brak wystających krawężników przy przejściach dla pieszych, oddzielne podjazdy pod odpowiednio niedużym kątem z barierkami przy każdych schodkach, sygnalizacja dźwiękowa dołączona do sygnalizacji świetlnej, dźwigi i windy przystosowane dla niepełnosprawnych.

na podstawie:
liftplus.pl

"Życie bez barier" - idea motywująca nas do ciągłego rozwoju. Wszystko po to, aby nieustannie prezentować Państwu najnowsze rozwiązania pozwalające wyeliminować szeroko rozumiane bariery życia codziennego.