windy dla niepełnosprawnych windy schodowe windy dla osób niepełnosprawnych

Windy jako pomoc niepełnosprawnym

Wygodne i sprawne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w jej najbliższym otoczeniu, to znaczy w domu i w pracy jest uzależnione od tego, czy zlikwidowane zostały utrudniające jej to bariery. Likwidacja barier w domu wiąże się z dostosowaniem wnętrza i wyposażenia tak, aby umożliwić niepełnosprawnej osobie łatwe, samodzielne poruszanie się i wykonywanie codziennych domowych czynności.

Wprowadzanie ulepszeń dla osoby niepełnosprawnej zaczyna się już od drzwi, poprzez rodzaj i rozmieszczenie mebli, dostosowanie urządzeń sanitarnych do rodzaju niepełnosprawności, umieszczenie wspomagających urządzeń i rozwiązań technicznych. Likwidowaniem barier w pracy ma obowiązek zająć się pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną. Musi on jej zapewnić odpowiednie warunki pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powinna ona otrzymać wygodne i dostosowane do rodzaju niepełnosprawności miejsce wykonywania zadań, dostęp do urządzeń sanitarnych, miejsce do odpoczynku dostosowane do jego potrzeb. Dopiero takie zapewnienie komfortu pracy umożliwi osobie niepełnosprawnej efektywne wykonywanie powierzonych jej zadań.

Miejsca w pełni publiczne i windy

Każdy urząd, szpital, czy biblioteka publiczna jest obowiązkowo wyposażona w rozwiązania konstrukcyjne i techniczne, które mają na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w jej obrębie. Do tych rozwiązań można zaliczyć między innymi:
  • podjazdy,
  • barierki,
  • windy,
  • ruchome platformy.


W ramach zadań państwa realizowana jest w ten sposób likwidacja barier dla niepełnosprawnych, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają im dostęp do tych miejsc. Niepełnosprawni podnoszą często również, że nieprzystosowane do ich potrzeb są inne miejsca na pozór tylko publiczne, to znaczy z założenia dostępne dla każdego, takie jak przystanki autobusowe, parkingi, przejścia dla pieszych, parki.

na podstawie:
liftplus.pl

Ich zmodernizowanie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych leży w gestii samorządów, które nierzadko, może z braku funduszy, nic w tym kierunku nie robią. Naprzeciw niepełnosprawnym nie zawsze, ale coraz częściej wychodzą także prywatni przedsiębiorcy, zapewniając rozwiązania umożliwiające dotarcie i poruszanie się np. po sklepach, centrach handlowych, bankach, parkingach piętrowych, zamieszczając w ich obrębie windy, czy podjazdy.
"Życie bez barier" - idea motywująca nas do ciągłego rozwoju. Wszystko po to, aby nieustannie prezentować Państwu najnowsze rozwiązania pozwalające wyeliminować szeroko rozumiane bariery życia codziennego.